MEDVEDE: Sanok - Michalovce 2:2

07.09.2018
Uverejnil: cjhl
Prečítané: 342x

Správna rada a rozhodcovská komisia rozhodli o osude predčasne ukončeného zápasu prvého kola Karpatskej mládežníckej hokejovej ligy U19, medzi STS UKS Niedzwiadki MOSiR Sanok a HK Mládež Michalovce. Ten bol ukončený v čase 30:39 za stavu 2:2, keď hráči Michaloviec, na pokyn svojho realizačného tímu, opustili ľadovú plochu a v stanovenej lehote dvoch minút sa na ľad nevrátili. Hlavná rozhodkyňa, Katarzyna Zygmunt, následne zápas ukončila. Príčinou ich rozhodnutia boli údajne výhrady práve voči verdiktom hlavnej rozhodkyne.

"Po dôkladnom preskúmaní video záznamu zápasu som došiel k záveru, že rozhodkyňa Zygmunt Katarzyna sa nedopustila vo svojich rozhodnutiach žiadnych vážnych nedostatkov. Aj keď posudzovanie nedovolených zákrokov bolo z jej strany pomerne úzkostlivé, jej verdikty v priebehu zápasu boli v súlade s platnými pravidlami ľadového hokeja," uviedol pán Vladimír Mihalík, predseda Rozhodcovskej komisie KMHL a pokračoval: "Vzhľadom k tomu, že žiadne pravidlá (KMHL, SZHĽ, IIHF) neupravujú postup pri takomto konaní niektorého z družstiev, bolo veľmi ťažké rozhodnúť o tejto situácii. Avšak máme za to, že rozhodovať by mal predovšetkým výkon na ľade, preto sme sa rozhodli ponechať stav, ktorý bol v danej chvíli. Teda do tabuľky sme započítali výsledok 2:2 a obom tímom bol pripočítaný jeden bod."

Rozhodcovská komisia, ako aj vedenie Ligy považuje opustenie ľadovej plochy za hrubé porušenie športového správania sa a prejav neúcty voči súperovi, rozhodcom a samotnej súťaži, preto ani Michalovce nemohli ostať bez trestu. Správna rada Ligy uložila realizačnému tímu HK Mládež Michalovce finančnú pokutu. Zároveľ rozhodla, že v prípade, že na konci sezóny bude mať HK Mládež Michalovce rovnaký počet bodov ako ktorékoľvek iné družstvo, prípadne družstvá, budú Michalovce automaticky odsunuté na nižšiu priečku záverečnej tabuľky.

Hore